Gminy Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zabytki

6 

 • dom, ul. Niepodległości 3/4, z XVII w., pocz. XX w.
 • dom, ul. Niepodległości 5, z k. XVII w., pocz. XX w.
 • fasada domu, ul. Niepodległości 6, z pocz. XIX w.
 • dom, ul. Niepodległości 7, z XVI-XIX w, dom, ul. Niepodległości 17, z 1838 r.,pocz. XX w.
 • dom, ul. Niepodległości 27, z 1734 r., pocz. XX w.
 • dwór, ul. Strzelców 1,z k. XVIII w.
 • dawna tkalnia, obecnie żłobek, ul. Wolności 27,z pierwszej poł. XVIII w.
 • sąd, ob. przedszkole, ul. Żeromskiego 30,z l. 1905-1906

 • kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, z pocz. XVII w., przeb. w pierwszej ćw. XVIII w.,
 • plebania, ul. Kościelna 10, z 1589 r., XIX w. poczta, ul. Dąbrowszczaków 9,
 • z pocz. XIX w. dawna szkoła ewangelicka, ul. Kościelna 6, z 1757 r.
 • dom, ul. Kościelna 8, z XVIII w.
 • dawna szkoła ewangelicka, ul. Kościelna 9, z 1574 r.,
 • XVIII w., XIX w. barokowe i klasycystyczne kamieniczki:
 • dom, ul. Niepodległości 1, z k. XVIII w., pocz. XX w.


Rybnica Leśna

 • kościół fil. pw. św. Jadwigi, drewniany, pochodzący z 1557 r. lub 1608 r.,
 • XX w. dzwonnica – brama, z ok. 1608 r. lub 1865 r.,
 • dom - dwór, nr 32. schronisko Andrzejówka.

 


 

Sokołowsko

 • historyczne założenie urbanistyczne, z 1854 r.
 • cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła, ul. Unisławska 8, z pocz. XX w.
 • zespół sanatorium „Grunwald”, z drugiej poł. XIX w.:
 • sanatorium, spalone w 2005 r. park
 • dom, z 1800 r., ul. Główna 1
 • kościół ewangelicki, obecnie MB Królowej Świata
 • drewniana zabudowa ulicy Głównej
 • podwórze najstarszego domu w mieście z ciekawym wykuszem, przy ul. Głównej 8

Unisław Śląski

 • kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, późnogotycki z początków XVI wieku, przebudowany w XIX wieku, stylu.
 • kościół ewangelicki z 1742 r., z XIX-wieczną wieżą, opuszczony po r. 1945, obecnie w stanie zaawansowanej ruiny.
 • karczma, obecnie dom mieszkalny nr 110, murowano-drewniany, z pierwszej ćw. XIX w.
 • stodoła, nr 16, z pocz. XIX w.
 • tunel kolejowy, zbudowany w latach 1873-1877.
 • lipa drobnolistna będąca pomnikiem przyrody rośnie przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

 

Łączna

formacje skalne „Zapomniane Skałki” i „Czartowskie Skały’’ położone północny wschód od wsi

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500