Gminy Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zabytki

 

gorce-kosciol2

 • kościół ewangelicki, ul. Marksa 2, z 1753 r.
 • dom mieszkalny z końca XVIII w., ul. Fornalskiej 37
 • dom Diakonistek z drugiej połowy XVIII wieku, ul. Kasprzaka 7
 • dom kantora,

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • miasto
 • kościół parafialny pw. Świętej Trójcy,
 • gotycko-barokowy, wzniesiony w 1535 r. i przebudowany w 1723 r.; jednonawowy, na planie krzyża, ze sklepieniem kolebkowym
 • dawny kościół ewangelicki, barokowy, z połowy XVIII wieku, z późniejszą klasycystyczną wieżą (początek XIX wieku); jednonawowy, z mansardowym dachem i bogatym wystrojem barokowym; jeden z najcenniejszych zabytków miasta, wzniesiony w stylu chłodnego, protestanckiego baroku pruskiego; nieużytkowany i niezabezpieczony, popada w ruinę, ul. Kasprzaka 13, ob. hala sportowa
 • kościół starokatolicki, obecnie kościół polskokatolicki pw. św. Pawła Apostoła, neogotycki, wzniesiony w latach 1900-1904, ul. Adama Mickiewicza 2
 • barokowy ratusz z l. 1723-37, przebudowany w drugiej połowie XIX wieku, pl. Odrodzenia 1 – Rynek
 • dom mieszkalny, ul. Fornalskiej 9, z końca XVIII w., przebudowany w XIX w. dom cechu gwarków, ob. dom mieszkalny, ul. Fornalskiej 31, z 1870 r.
 • szyb „Józef” – wieża nadszybowa, z 1926 r.,
 • Kuźnice zespół powierzchni szybu „Witold”, z 1914 r.:

- nadszybie, budynek łaźni

- maszynownia szybu i hala kompresorów, Gorce


inne zabytki wg gminnej ewidencji zabytków:

 • były klasztor Sióstr Elżbietanek z 1903 r., ul. Władysława Jagiełły 4
 • stajnie z częścią mieszkalną z 1870/1893 r., ul. Kolejowa 33
 • siedziba Bractwa Strzeleckiego z końca XIX w., ob. bud. produkcyjny ZPO Rafio, ul. 1 Maja 55
 • hotel z salą koncertową z 1908 r., ob. bud. biurowo-prod. ZPO Rafio, ul. Kolejowa 13
 • dworzec kolejowy Boguszów Gorce z 1874 r., przebudowany 1924 r., ul. Dworcowa 6
 • dworzec kolejowy Boguszów Gorce Zachód z przełomu XIX i XX w.,
 • Gorce kościół ewangelicki, ob. polskokatolicki z pocz. XX w., ul. Tadeusza Kościuszki (Gorce) – należy do parafii św. Pawła Apostoła
 • kościół paraf. pw. Niepokalanego Pocz. NMP z 1914–1917 r., Kuźnice
 • plebania z 1916 r., ul. Żeromskiego 23, Kuźnice
 • kaplica mszalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i dom mieszkalny z pocz. XX wieku, ul. Górnicza 31,
 • Kuźnice willa Treutla z przełomu XIX i XX w., obecnie Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2, Kuźnice
 • kościół pomocniczy pw. Św. Barbary z 1922 r., Stary Lesieniec
 • ruiny wieży Bismarcka

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500