Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Prowadzone sprawy

Wniosek o o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

word


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu

word


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

word


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

word

 


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik 1 do wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

word


OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW, Załącznik 3 do wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

word


ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON, Załącznik do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II

word


 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Załącznik nr 2b do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1

word


 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Załącznik nr 2a do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” –Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar D

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3

word

 


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 1

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2

word


 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2

word


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar A/Zadanie 1

word


WNIOSEK „O” – część A , o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

word


WNIOSEK „P” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

word


 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500