Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2019 r. (2)

Budżet partycypacyjny 2019

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego będą mogli zgłaszać projekty do 01.03.2019 r. Propozycję zadań do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, którzy mają ukończone 16 lat,  na formularzu wraz z dołączoną listą co najmniej 40 podpisów mieszkańców gminy powiatu wałbrzyskiego, której projekt dotyczy. Projekty zadań mogą także składać organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wałbrzyskiego.  Potem projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i prawnym przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Głosowanie odbędzie się w dniach od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r. . Projekt musi być możliwy do zrealizowania w przeciągu 2019 roku. Zgłoszane mogą być tylko przedsięwzięcia o charakterze projektów tzw. „miękkich”, takie jak ona  przykład: zakup sprzętu, wyposażenia, organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Nie można zgłaszać projektów o charakterze budowlanym, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W  budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zabezpieczono 150 000 zł, na realizację zwycięskich projektów.

Budżet partycypacyjny 2019

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  z dnia 14 czerwca 2019 roku wybrał oferty i udzielił wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr  55/2018 z dnia 10 maja 2019 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2019 roku

 


 

Poniżej publikujemy katy do głosowania dla poszczególnych Gmin:

Boguszów-Gorce

Czarny Bór

Głuszyca

Jedlina-Zdrój

Mieroszów

Stare Bogaczowice

Szczawno-Zdrój

 

======================================================================

Przedstawiamy listę projektów lokalnych na które od 01 kwietnia będzie można głosować w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019

L.p.

Nazwa projektu

Gmina

Wartość projektu (w zł)

1.

„Rozśpiewany Trójgarb”

Stare Bogaczowice

11.340

2.

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”

Jedlina-Zdrój

12.990

3.

Ogródek kwiatowo-rekreacyjny „Domu Dziecka Catharina” w Nowym Siodle

Mieroszów

8.500

4.

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”

Mieroszów

18.420

5.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Głuszyca

23.160

6.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce

40.966

7.

„Od górski za domem do Pucharu Świata – dajmy szansę młodym narciarzom i narciarkom”

Boguszów-Gorce

41.370

8.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Boguszowa-Gorc poprzez doposażenie Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” w profesjonalny sprzęt do odłowu, transportu i opieki nad czworonogami porzuconymi, chorymi lub po wypadkach

Boguszów-Gorce

20.500

9.

Sport to ruch, sport to zdrowie niech się każdy o tym dowie

Boguszów-Gorce

15.000

10.

Rodzinne pożegnanie lata

Szczawno-Zdrój

15.000

11.

„Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”

Czarny Bór

12.900

-----------------------------------------------------------------

Informujemy, że zakończył się etap zgłaszania projektów w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy Państwu listę lokali wyborczych w których będzie można glosować. Jednocześnie informujemy, że lista projektów zostanie podana do publicznej wiadomości do 29.03.2019 r. a głosowanie rozpocznie się od 01.04.2019 r.

Lista lokali wyborczych (pobierz)

-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Powiatu wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenie zasad Budżetu partycypacyjnego na rok 2019

 

 Wyniki głosowania 2019 2019

 

Formularz zgłoszeniowy

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500