Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego

W załączniku znajduje się skan informacji o wynikach konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Skan jest w formacie PDF.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego - pobierz


Poprzednia treść wpisu: 

Powiat Wałbrzyski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących następujących projektów aktów prawnych:

 1. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 2. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 3. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 4. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej z Technikum z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 do Technikum w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 oraz likwidacji Technikum z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 5. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 6. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz
 7. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 pobierz

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji:

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych reguluje uchwała
Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. pobierz

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Termin i forma przeprowadzenia konsultacji:

Uwagi do projektów można składać w terminie od 11 kwietnia 2016 r.
do 25 kwietnia 2016 r. (włącznie)
w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.

Formularz konsultacyjny pobierz

W celu złożenia przedmiotowych uwag udostępniony formularz, po uprzednim wypełnieniu, należy przesłać na adres poczty e-mail: m.kulpinska@powiat.walbrzych.pl, w terminie wskazanym powyżej.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500