Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Budżet partycypacyjny 2019

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  z dnia 14 czerwca 2019 roku wybrał oferty i udzielił wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr  55/2018 z dnia 10 maja 2019 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2019 roku

 


 

Poniżej publikujemy katy do głosowania dla poszczególnych Gmin:

Boguszów-Gorce

Czarny Bór

Głuszyca

Jedlina-Zdrój

Mieroszów

Stare Bogaczowice

Szczawno-Zdrój

 

======================================================================

Przedstawiamy listę projektów lokalnych na które od 01 kwietnia będzie można głosować w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019

L.p.

Nazwa projektu

Gmina

Wartość projektu (w zł)

1.

„Rozśpiewany Trójgarb”

Stare Bogaczowice

11.340

2.

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”

Jedlina-Zdrój

12.990

3.

Ogródek kwiatowo-rekreacyjny „Domu Dziecka Catharina” w Nowym Siodle

Mieroszów

8.500

4.

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”

Mieroszów

18.420

5.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Głuszyca

23.160

6.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce

40.966

7.

„Od górski za domem do Pucharu Świata – dajmy szansę młodym narciarzom i narciarkom”

Boguszów-Gorce

41.370

8.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Boguszowa-Gorc poprzez doposażenie Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” w profesjonalny sprzęt do odłowu, transportu i opieki nad czworonogami porzuconymi, chorymi lub po wypadkach

Boguszów-Gorce

20.500

9.

Sport to ruch, sport to zdrowie niech się każdy o tym dowie

Boguszów-Gorce

15.000

10.

Rodzinne pożegnanie lata

Szczawno-Zdrój

15.000

11.

„Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”

Czarny Bór

12.900

-----------------------------------------------------------------

Informujemy, że zakończył się etap zgłaszania projektów w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy Państwu listę lokali wyborczych w których będzie można glosować. Jednocześnie informujemy, że lista projektów zostanie podana do publicznej wiadomości do 29.03.2019 r. a głosowanie rozpocznie się od 01.04.2019 r.

Lista lokali wyborczych (pobierz)

-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Powiatu wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenie zasad Budżetu partycypacyjnego na rok 2019

 

 Wyniki głosowania 2019 2019

 

Formularz zgłoszeniowy

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500