Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

RUSZA DRUGA EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oglasza drugą edycję budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gmin Powiatu Walbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań, które realizowane będą w 2017 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wynosi 150.000 zł

Budżet partycypacyjny przebiegał będzie według nastepującego harmonogramu

Harmonogram przygotowania Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017

L.p. Realizowane działanie Termin realizacji
1. Zgłaszanie projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do 23.01.2017
2. Weryfikacja formalno-prawna złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego

do 03.02.2017

3. Głosowanie nad projektami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego od 20.02. do 06.03.2017
4. Ewentualne dodatkowe glosowanie od 20.03 do 24.03.2017
5. Wybór projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji na rok 2017 do 31.03.2017

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Uchwala w sprawie wprowadzenia zasad budżetu partycypacyjnego (pobierz)

2. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

3. Lista podpisów mieszkańców wspierających projekt (pobierz)

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów!!!

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500