Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Konsultacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultowania zmiany Uchwały NR XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku       publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Uwagi można zglaszać poprzez wypełnienie formularza uwag osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesylając go na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl. Konsultacje trwają do 16.03.2018 r.

 

Formularz uwag

projekt uchwały

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500