Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

DO POBRANIA: WZORY DOKUMENTÓW DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

 

Pełna treść Rozporządzeń:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057) 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (poz. 2055) 

 

 

Poniżej załączączamy do pobrania, w wersji edytowalnej najczęściej wybierane wzory dokumentów do pobrania. 

OTWARTE KONKURSY OFERT: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ5

 

TRYB 19a, TZW. MAŁE GRANTY:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ1 (tryb 19a, tzw. małe granty) 

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ2

 

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ZAŁ3 (umowa ulega modyfikacji: zależy od treści ogłoszenia konkursowego oraz od złożonej oferty) 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DO SPRAWOZDANIA 

OPIS FAKTUR 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500