NGO

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Uprzejmie prosimy organizacje pożytku publicznego z terenu Powiatu Wałbrzyskiego o zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia drogą mailową na adres a.blaszkiewicz@powiat.walbrzych.pl do 28 listopada do godz. 10:00.

Posiedzenie komisji planowane jest na 28 listopada na godz. 14:00

Karta zgłoszeniowa - pobierz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Przedstawiamy wyniki konkursu na zadania w zakresie sportu.

uchwała pobierz

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań z zakresu sportu serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję konkursową, która opiniować będzie oferty złożone w ramach konkursu.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ogłoszonym konkursie lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 25 lipca 2018 roku:

osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Biuro Obsługi i spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny

elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

formularz zgłoszeniowy (pobierz)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie konkursu na zadania z zakresu sportu

uchwała 

wzór wniosku

wzór sprawozdania

-----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku (PDF - skan)

------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500