Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Dąb pamięci w Starych Bogaczowicach

W dniu 11 listopada 2018 r. w Starych Bogaczowicach odbyły się Powiatowo-Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP artyści Filharmonii Sudeckiej wykonali najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Po mszy św. za Ojczyznę zebrani goście przemarszowali pod szkołę podstawową, gdzie zasadzono Dąb Pamięci i z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową. „Wolność nie jest dana na zawsze. Naród ma obowiązek jej bronić i strzec. Dzięki bohaterskiej postawie naszych przodków możemy dzisiaj świętować tą piękną rocznicę. Dąb jest żywym pomnikiem pamięci o tych, którzy za wolną Ojczyznę oddali życie. Sadząc go oddajemy im hołd.”- powiedział Krzysztof Kwiatkowski- Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego.

Bezpieczniej w Strudze

Zakończyła się budowa chodnika i opasek bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej w Strudze. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałbrzyski wspólnie z gminą Stare Bogaczowice. Całkowity koszt zadania wyniósł 259 837,50 zł. Budowa chodnika zaczęła się w lutym 2018 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Chodnik ma długość 1332 m.b.

Nowy sprzęt dla PSP w Wałbrzychu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego realizując ustawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej przekazał na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 74 szt. węży strażackich o łącznej wartości blisko 13 000 zł. Przekazane węże będą służyły funkcjonariuszom Straży Pożarnej w trakcie prowadzenia akcji gaśniczych również na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

Sprzęt dla OSP z terenu powiatu wałbrzyskiego

W dniu 17.10.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się przekazanie węży strażackich, zakupionych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu wałbrzyskiego. Przekazania na ręce przedstawicieli poszczególnych OSP dokonali: Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Członkowie Zarządu Mirosław Potapowicz i Stanisław Janor oraz radny Rady Powiatu Bogusław Uchmanowicz.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500