Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Data opublikowania: .

6 czerwca 2018 r. o godz. 9.00

we Wrocławiu w przestrzeni przy ul. Legnickiej 65

Centrum Sektor 3, Skatepark oraz PPM Zajezdnia

rozpocznie się
2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich.

W programie Kongresu:

  • śniadanie pozarządowe Smacznie na dzień dobry,
  • spotkania branżowe w 7 obszarach tematycznych,
  • plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  • after party i Mistrzostwa organizacji pozarządowych w grillowaniu.

Udział w Kongresie potwierdził Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

ZGŁOŚ SIĘ I TY! Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 30.05.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Sektor 3 pod nr tel. (71) 359 75 00 oraz w biurze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pod nr tel. 699 858 391. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

Prowadzący: Maria Mika Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3/Fundacja Umbrella

 

9.00 - 10.00 Śniadanie pozarządowe Smacznie na dzień dobry

Miejsce: Skatepark

Rejestracja uczestników Kongresu.

Integracyjne spotkanie uczestników Kongresu - rozmowy przy wspólnym śniadaniu przygotowanym przez Fundację Food Think Tank.

 

10.00 - 10.30 Otwarcie Kongresu

Miejsce: Skatepark

Wystąpienia otwierające Kongres:

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia, Beata Hernik-Janiszewska Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Magdalena Wronecka Stowarzyszenie Przebudzeni, Erazm Humienny Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom

 

10.30 - 11.30 Plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Miejsce: Skatepark

Sesja pytań wrocławskich organizacji pozarządowych do Rady Pożytku

Radni WRDPP Kadencji 2017-2020:

Karolina Mróz Fundacja Dom Pokoju, Grzegorz Tymoszyk Centrum Sektor 3/Fundacja Umbrella, Damian Wojciech Dudała Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,

Paweł Jacek Suś Fundacja Nasze Karłowice, Błażej Zając Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Porozumienie Wschód–Zachód, Krzysztof Nowak Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

Barbara Radomska Dyrektor Biura Prezydenta Wrocławia, Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

Jan Chmielewski, Michał Piechel

 

11.30 - 12.00 przerwa kawowa

Miejsce: Skatepark

 

12.00 - 13.30 Spotkania branżowe I

Miejsce: Sektor 3 i PPM Zajezdnia (Tratwa)

Aktywne sąsiedztwa

Moderatorzy: Joanna Warecka Stowarzyszenie Żółty Parasol, Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Praca czy pasja? - Podmioty ekonomii społecznej jako pracodawcy

Moderatorzy: Mirosława Hamera Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Beata Bernacka Biuro Partycypacji Społecznej

#Za Niezależnym  Życiem – usługi publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Moderatorzy: Beata Hernik-Janiszewska Fundacja Wrocławskie Hospicjum,

dr Małgorzata Franczak Fundacja Eudajmonia, Andrzej Mańkowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

STRATEGIA na rzecz młodzieży we Wrocławiu

Moderatorzy: Robert Drogoś Stowarzyszenie TRATWA, Krzysztof Bojda Fundacja Hobbit, Jarosław Delewski Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Dominik Golema Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia

Jak Gmina Wrocław i NGO mogą współpracować przy realizacji Strategii Dialogu Międzykulturowego?  

Moderatorzy: Majka Zabokrzycka Fundacja Dom Pokoju, Manuela Pliżga Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Sukcesy i porażki współpracy na drodze do zrównoważonego rozwoju

Moderatorzy: Sabina Lubaczewska Fundacja Ekorozwoju, Katarzyna Szymczak Pomianowska Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia

Edukacja historyczna i patriotyczna

Moderatorzy: Ilona Gosiewska Fundacja Odra Niemen, Marta Majchrzak Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

 

13.30 - 14.30 przerwa obiadowa

Miejsce: Skatepark

 

14.30 - 15.15 Spotkania branżowe II

Miejsce: Sektor 3 i PPM Zajezdnia (Tratwa)

Prace w tych samych grupach branżowych.

 

15.15 - 16.00 Zakończenie

Miejsce: Skatepark

  • Podsumowanie spotkań branżowych – prezentacje głównych postulatów z obrad
  • Zasadzenie Drzewa Kongresu;

od 17.00 After party i Mistrzostwa organizacji pozarządowych w grillowaniu

Miejsce: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń, Zajezdnia Dąbie, ul. Tramwajowa 1-3

 

Kongres organizuje: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,

Fundacja Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,

Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia

przy wsparciu

Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500