Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Akcja ochrony płazów

Data opublikowania: .

W dniu 17 kwietnia 2018 roku r. w Zagórzu Śląskim, w okolicach Jeziora Bystrzyckiego, na odcinkach drogi powiatowej nr 3371 D oraz drogi powiatowej nr 3373 D rozpoczęła się akcja rozstawienia zabezpieczeń uniemożliwiających wkraczanie płazów na jezdnię. Działania te podejmowane są od 2015 roku i mają na celu zabezpieczenie płazów, będących w Polsce pod ochroną, przed rozjeżdżaniem ich przez samochody. W tym regionie zidentyfikowano występowanie głównie 2 gatunków chronionych: ropuchy szarej i żaby trawiastej, które zaczynają okres rozrodu i przez okres 2- 3 tygodni tłumnie przemieszczają się przez ruchliwą jezdnię, kierując się w stronę zbiornika wodnego w celu złożenia skrzeku. Akcja prowadzona jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Świdnica, oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przy wsparciu ze strony Gminy Walim, Klubu Przyrodników i wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce. 


„Akcję ochrony płazów prowadzimy od 2015 roku, po przeprowadzonej wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Klubem Przyrodników wizji lokalnej, w trakcie której stwierdziliśmy śmierć blisko 500 osobników żab z chronionych gatunków, rozjechanych przez samochody w trakcie migracji przez drogę. Podjęliśmy zatem działania prewencyjne, polegające na rozstawianiu w miejscach największej migracji płotków z agrowłókniny i folii oraz wkopywanie wiaderek, w których gromadzą się płazy i kilka razy dziennie są przenoszone przez drogę do zbiornika wodnego. Materiały dostarcza Nadleśnictwo Świdnica, natomiast Powiat Wałbrzyski zapewnia brygadę drogową która montuje te instalacje i na zmianę z członkami Straży Ochrony Przyrody będzie regularnie przenosić nagromadzone żaby przez jezdnię. Racjonalne i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska naturalnego, a także ochrona przyrody są dla nas ważnymi zagadnieniami. W 2017 roku w trakcie trwania akcji przeniesiono w ten sposób ponad 1300 płazów” – powiedział starosta Jacek Cichura. 
Podobne akcje prowadzone są w całym kraju, gdyż w sezonie godowym giną pod kołami ogromne ilości żab, a są one w Polsce pod ochroną. Akcja w Zagórzu Śląskim potrwa do końca kwietnia.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500