Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Klasa patronacka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Data opublikowania: .

20 kwietnia 2018 r. w siedzibie WZK „Victoria” S.A. w Wałbrzychu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy WZK „Victoria”, Powiatem Wałbrzyskim, Zespołem Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju i WSSE „Invest-Park”. Porozumienie, podpisane w ramach klastra edukacyjnego, zakłada utworzenie w powiatowej szkole klasy patronackiej o kierunku „technik procesów chemicznych”, w której będą się kształcić przyszli pracownicy WZK „Victoria” S.A. Przy podpisaniu umów obecna była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,

która podkreśliła ogromną wagę szkół branżowych w kształceniu wykwalifikowanej kadry na potrzeby lokalnych zakładów pracy. W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego, który jest organem prowadzącym szczawieńskiego Zespołu Szkół porozumienie podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, a także dyrektor ZS im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju Jolanta Ozimek. Korzystając z obecności pani Minister, dyrektor Ozimek przekazała na jej ręce pracę plastyczną uczennicy Zespołu Szkół, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Tęcza” wraz z gazetką informującą o dokonaniach placówki w 2017 roku.
„Szkolnictwo zawodowe zostało w Polsce zlikwidowane wiele lat temu i czas pokazał, że to był błąd. Duże zakłady pracy potrzebują wykwalifikowanej kadry, dlatego tworzenie klas patronackich, ukierunkowanych na kształcenie kadry pod konkretnego lokalnego pracodawcę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pracodawcy mają na miejscu odpowiednich specjalistów, zaś absolwenci mają możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia po zakończeniu nauki” – podkreśla starosta Jacek Cichura. 
Oprócz „Ceramika”, podobne porozumienia podpisały 2 placówki z Wałbrzycha.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500