Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

PSP im. Polskich Noblistów w Walimiu ma nowy sztandar

Data opublikowania: .

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu miała miejsce uroczystość nadania nowego sztandaru. 
W wyniku reformy systemu oświaty, uchwałą Rady Gminy Walim, dotychczasowy Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu z dniem 1 września 2017 r. przekształcony został w Publiczną Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Walimiu. Tym samym poprzedni, zakupiony w 2010 roku sztandar, stał się nieaktualny i przestał towarzyszyć ważnym wydarzeniom w życiu szkoły i lokalnego środowiska.

Sztandar jest dla społeczności szkolnej niezwykle ważnym elementem. Jest bowiem symbolem Polski, Narodu i małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Dzięki staraniom Rady Rodziców i społeczności szkolnej, przy wsparciu wielu darczyńców, w tym Powiatu Wałbrzyskiego, udało się zakupić nowy sztandar. Na początku uroczystości pani wicedyrektor Greta Piasecka – Gajdzis przybliżyła zebranym gościom i uczniom historię szkoły, a następnie Rada Rodziców przekazała nowy sztandar na ręce dyrektor szkoły pani Małgorzaty Jarczok, która z kolei uroczyście złożyła go na ręce szkolnej społeczności. Nowy sztandar został poświęcony przez księdza proboszcza Janusza Krzeszowca. Obecny na uroczystości wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski pogratulował dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom nowego sztandaru podkreślając, jak ważnym symbolem w historii Państwa Polskiego był i jest sztandar Na koniec ceremonii młodzież szkolna zaprezentowała wspaniały program artystyczny.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500