Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Konkurs plastyczny dla przedszkoli p.n. "Boże Narodzenie w Powiecie Wałbrzyskim”

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs plastyczny p.n. "Boże Narodzenie w Powiecie Wałbrzyskim”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli samorządowych i niepublicznych z terenu powiatu wałbrzyskiego( Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Szczawno – Zdrój, Jedlina – Zdrój, Głuszyca, Walim). Konkurs trwa od 20 listopada do 13 grudnia 2017 r.

Tematem konkursu są Święta Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników jest przedstawienie polskiej tradycji związanej z ich obchodami. Przykładowozwiązane z tematyką religijną, wybranym zdarzeniem (np. wieczerza wigilijna, pasterka itp.), symboliką (np. choinka) lub dawnymi obrzędami i tradycjami (np. pierwsza gwiazdka, dzielenie się opłatkiem) oddającymi atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia. Obowiązkowo należy wykorzystać elementy promocyjne, atrakcje, zabytki kultury, architektury, przyrody Powiatu wałbrzyskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przedszkola przedstawiają prace zbiorową, reprezentującą jednostkę a nie osobę indywidualną.

Każde z przedszkoli może zgłosić maksymalnie 1 kartkę świąteczną.

Praca powinna być wykonana w formacie A3 – ( może być składana).

Technika prac jest dowolna. Można łączyć różne techniki i materiały- rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, dekoracje przestrzenne.

Na kartce należy wypisać życzenia. 

Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Konkurs świąteczny” na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych do dnia 13 grudnia 2017r, do godz. 15:30.

Każda praca powinna zostać opisana na oddzielnej karcie według wzoru: nazwa przedszkola, adres, numer telefonu do kontaktu, krótki opis pracy konkursowej.

Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora/autorów oświadczenia, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorium licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: druk lub powielanie, upublicznianie i używane w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, mediach, prezentowanie na wystawach związanych z konkursem. 

Nabór zgłoszeń trwa do 13 grudnia 2017 r.

 

Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia zwycięzców dokona Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Starosty Wałbrzyskiego do dnia 15 grudnia 2017 r.

Wręczenie nagród nastąpi do dnia 20 grudnia 2017r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Powiatu Wałbrzyskiego http://www.powiat.walbrzych.pl/ oraz na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/ZiemiaWalbrzyska/ .

 Zarząd Powiatu wałbrzyskiego przyznaje laureatom nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych oraz dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.

 

 Obsługę konkursu prowadzi Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Osoba do Kontaktu: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Pani Aneta Błaszkiewicz, email: a.blaszkiewicz@powiat.walbrzych.pl, pracownik interwencyjny Pani Natalia Sumera e-mail: n.sumera@powiat.walbrzych.pl. Telefon 74 846 05 48

 

Szczegółowe informacje oraz podstawa prawna:

Uchwała nr 160/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 160 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2017 r. 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500