Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Poszukiwane rodziny zastępcze

Data opublikowania: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu kolejny raz promuje rodzicielstwo zastępcze. Tym razem rozpoczynamy od prezentacji w szkołach na terenie powiatu wałbrzyskiego. Prelekcje poprowadzą nasi koordynatorzy.

 

Rozwój tej inicjatywy nadal jest mało dynamiczny, a w obecnym momencie na terenie  naszego powiatu  funkcjonują  tylko 123 rodziny (4  rodzinne domy dziecka, 6 zawodowych rodzin zastępczych, 35 rodzin zastępczych niezawodowych i 78 rodzin spokrewnionych). Codzienność,            z którą zmaga się PCPR to wciąż  zwiększająca się liczba dzieci w wieku od poczęcia aż  po nastolatki, które wymagają  zabezpieczenia  w pieczy zastępczej lub instytucjonalnej, natychmiastowo  egzekwowanej  postanowieniem sądu.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej  niezawodowej lub zawodowej  czy prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być jednak powierzone  tylko osobom , które nie były skazane prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo. Warunków i wymogów  prawnych jest jednak o wiele więcej. Pełny wykaz znajduje się  na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Sprawowanie opieki nad powierzonym dzieckiem to także plusy. Osoby podejmujące się  takiej działalności otrzymują pomoc pieniężną  na utrzymanie dziecka ( wysokość kwoty zależy od rodzaju  stworzonej rodziny tj. zawodowej,  niezawodowe, spokrewnionej  czy RDD), na pokrycie  kosztów związanych z przyjęciem dziecka, utrzymaniem lokalu mieszkalnego  itd. Osoby , które spełniają warunki do pełnienia funkcji rodziny zawodowej  czy rodzinnego domu dziecka otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia. Każda rodzina nie pozostaje sama po przyjęciu dziecka  a zostaje otoczona opieką koordynatora, psychologa czy też pracownika socjalnego. Wszystkie osoby, którym  los dzieci nie jest obojętny, którzy pragną obdarzyć  je miłością, troską i przyjąć dzieci  w krąg swego ciepła domowego  prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Pomożemy Państwu stać się  rodziną zastępczą.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500