Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

70 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU

Data opublikowania: .

W sobotę 28 października 2017 roku Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie świętował swoje 70. urodziny. Do tego pięknego jubileuszu szkoła przygotowywała się ponad rok. Uroczystości trwały cały dzień i odbywały się w kilku miejscach, konieczna była zatem sprawna organizacja, „dopięcie” terminów, przewidywanie czasu trwania poszczególnych punktów programu, przejścia z jednego obiektu do drugiego, transportu. Przedsięwzięcie wymagało sprawnej współpracy wielu osób, dobrej komunikacji, wzajemnej pomocy, czasem nawet poświęcenia. Opłaciło się jednak - uroczystość odebrana została bardzo pozytywnie przez wszystkich gości, absolwentów, uczniów, rodziców, media. Wypowiedziana została nawet opinia, że szkoła podniosła bardzo wysoko poprzeczkę i jako organizator tej pięknej uroczystości stanowi wzór do naśladowania.


MSZA ŚWIĘTA W KOSCIELE P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY W SZCZAWNIE-ZDROJU
Obchody 70-lecia rozpoczęły się w sobotę o godzinie 9.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju. Mszę w intencji Szkoły prowadził ksiądz infułat Józef Strugarek, a koncelebrował ks. Zbigniew Kulesza z parafii w Miłkowie - uczący w Zespole Szkół religii w latach 90. oraz ks. Adam Makiel z parafii w Głuszycy - absolwent Zespołu Szkół z roku 2007. Mszę koncelebrowali także wikariusze posługujący aktualnie w szczawieńskiej parafii. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkół ufundowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na okoliczność Jubileuszu. Piękną oprawą muzyczną nabożeństwa był występ orkiestry dętej złożonej z byłych i obecnych uczniów „Ceramika”. 
OFICJALNA I ARTYSTYCZNA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI W TEATRZE ZDROJOWYM
W sali głównej Teatru Zdrojowego odbyła się część oficjalna i część artystyczna uroczystości, którą poprowadziła długoletnia nauczycielka „Ceramika” Iwona Czech. Program oficjalny rozpoczęty został przez wprowadzenie pocztów sztandarowych gospodarzy oraz szkół zaprzyjaźnionych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Po odegraniu przez orkiestrę dętą hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, która w krótkim zarysie przedstawiła historię placówki oraz przywitała gości, nauczycieli, rodziców, uczniów, sponsorów a także media. Minutą ciszy upamiętniono nauczycieli i pracowników szkoły, których już nie ma wśród nas. Przemawiał także Wicestarosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski. Na uroczystości obecni byli: przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej pan Grzegorz Macko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan Julian Golak, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, pan Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, pan Józef Piksa, Burmistrz Szczawna-Zdroju, pan Marek Fedoruk, Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju, pani Urszula Burek, Prezes Zarządu Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., pan Paweł Skrzywanek, Radni Powiatu Wałbrzyskiego, dyrektorzy wałbrzyskich szkół i szczawieńskich placówek oświatowych, przedstawiciele Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa polskiego w Wałbrzychu, członkowie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Dyrektor Jolanta Ozimek szczególnie serdecznie powitała absolwentów, a wśród nich światowej sławy tenora Wiesława Ochmana oraz tenora młodego pokolenia Wojciecha Sokolnickiego wraz z małżonką, sopranistką Agnieszką Sokolnicką.
ODZNAKA HONOROWA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO
Ważną i doniosłą chwilą podczas uroczystości było nadanie odznak czterem emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 roku przyznano Odznaki Honorowe Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego następującym osobom: Tadeuszowi Wlaźlakowi – Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Janinie Malinowskiej - Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Eugeniuszowi Leciowi - Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Zenonowi Mielczarkowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sylwetki wyróżnionych przestawione zostały w formie laudacji, a Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po okolicznościowym wystąpieniu dokonał aktu odznaczenia.
Po odznaczeniu nastąpił dalszy ciąg przemówień – o głos poprosił przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pan Piotr Krzywda, a w imieniu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wystąpił pan Łukasz Żabski. Przemówienie podsumowujące dziesięciolecia współpracy Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju ze szczawieńskim Ratuszem wygłosił burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk. Należy tutaj dodać, że oprócz listu gratulacyjnego i miłych, budujących słów pod adresem „Ceramika”, Burmistrz przekazał szkole prezent w postaci urządzenia wielofunkcyjnego o dużej wartości. Następnie głos zabrał Tadeusz Wlaźlak w imieniu odznaczonych Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i w imieniu osób zarządzających w minionych latach Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Do życzeń dołączyło się także Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. W imieniu Zarządu list gratulacyjny odczytał wiceprezes Stefan Okoniewski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na długoletnią i owocną współpracę TMSZ ze szkołą, która jest od wielu lat członkiem zbiorowym tego najstarszego w mieście stowarzyszenia. 
Część artystyczną stanowiła m.in. prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i dokonania szkoły. Wielką niespodzianką dla gości zjazdu był występ Wojciecha Sokolnickiego z okazji 70-lecia szkoły. To prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich, którzy mieli przyjemność słuchać pięknego mini koncertu. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez młodego tenora był duet Wojciecha z jego małżonką, Agnieszką Sokolnicką – sopranistką. Razem zaśpiewali m.in. piosenkę pt. Hallelujah, koncertowo wykonali utwór Ave Maria Michała Lorenca. Wystarczającym komentarzem do wydarzenia jest fakt, że publiczność przyjęła występ śpiewaków owacją na stojąco. 
SZKOŁA. ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ, SPOTKANIA KLASOWE, WYSTAWY, PREZENTACJE, KAWIARENKI…
Po wspólnym obiedzie w Domu Zdrojowym, dalsza część Zjazdu przeniosła się do szkoły, gdzie przed wejściem głównym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70 lat Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. 
W odsłonięciu tablicy uczestniczyła Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Po krótkim przemówieniu Anny Zalewskiej, o uroczyste odsłonięcie tablicy poproszeni zostali: pani Minister Anna Zalewska, Wicestarosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski; były dyrektor szkoły, Zenon Mielczarek; obecna dyrektor, pani Jolanta Ozimek oraz najstarszy na zjeździe absolwent. Po odsłonięciu tablicy nastąpiło jej poświęcenie. Warto tu nadmienić, że planowana wizyta pani Minister zaowocowała też cennym prezentem dla szkoły, w postaci tablicy multimedialnej. Minister Anna Zalewska zwiedziła szkołę w towarzystwie dyrektor Jolanty Ozimek, Wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz młodzieży. Każde pomieszczenie w szkole miało tego dnia swoje specjalne przeznaczenie. W czterech salach odbyło się spotkanie z wychowawcami poszczególnych roczników, od najstarszych do najmłodszych. W czterech innych salach zorganizowano kawiarenki z cateringiem, ciastem, kawą, herbatą, napojami, aby goście mogli w komfortowych warunkach cieszyć się spotkaniem po latach.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie pragnie przekazać specjalne podziękowania osobom, firmom i instytucjom za życzliwość, pomoc i ofiarność okazaną Szkole w związku z obchodami 70-lecia placówki:

• Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego, 
• Markowi Fedorukowi - Burmistrzowi Szczawna- Zdroju,
• Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój 
• Pawłowi Skrzywankowi - Prezesowi Zarządu „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A., 
• Pani Jowicie Karczewskiej-Kozak – Dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, 
• Pani Janinie i Piotrowi Szostak – właścicielom PH SPOKO Szostak w Wałbrzychu,
• Właścicielom spółki Ceramika „CERLUX” Jarosiński Jarosińska Hassa w Unisławiu Śląskim, 
• Właścicielom Firmy Cukiernia Oleńka O. L. Szymańscy w Wałbrzychu
• Pani Alicji Frąckowiak - Prezesowi Zarządu Piekarstwo-Cukiernictwo Frąckowiak W Wałbrzychu,
• Panu Maciejowi Badorze - Prezesowi Zarządu Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, 
• Panu Rafałowi Kowalczykowi - Prezesowi Zarządu CERSANIT w Wałbrzychu, 
• Panu Sebastianowi Gaworkowi - Dyrektorowi sklepu, Castorama Polska Sp. z o.o. - Wałbrzych, 
• Panu Michałowi Gaździńskiemu - Prezesowi Zarządu Fabryki Wkładów Odzieżowych „CAMELA”,
• Pani Magdalenie Ziemianin – właścicielce firmy NEST,
• Panom Adrianowi Bochenkowi i Mateuszowi Ozimkowi – właścicielom firmy Akademia Ruchu, 
• Panu Józefowi Grzywie i Markowi Kawce - właścicielom Drukarni POLDRUK w Wałbrzychu.
• Pani Dorocie Barańskiej - współwłaścicielce Centrum Budowlanego „SIRBUD” Daniel Sip, Dorota Barańska

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500