Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zadania Inwestycyjne Powiatu wałbrzyskiego wykonane w roku 2016

Data opublikowania: .

Inwestycje Powiatu 2016

 

Rok 2016 był dla Powiatu wałbrzyskiego bardzo pracowity i obfity w różnorodne inwestycje. Nie idzie ich przeoczyć wyjeżdżając chociażby na drogi powiatowe. Poniżej przedstawiamy główne inwestycje wykonane przez Powiat oraz wartości tych zadań.

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy:

 • Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju – 200.000 zł
 • Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie Zdroju – modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej” – 200.000 zł
 • Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Walimiu 
w kwocie: 40 000 zł.
 • Zakupiono samochody dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych dla bezpiecznego przewozu dzieci: dwa Fordy Transit - 83 000zł.

DSC 6223

W roku 2016 w powiecie wałbrzyskim realizowane były intensywne prace inwestycyjne. Zmodernizowano i przebudowano w sumie ponad 30 km dróg za łączną kwotę 7 589 637 zł m.in.:

 • Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D - ul. XXX-lecia PRL - długość odcinka: 0,853km. Inwestycja dofinansowana z Wieloletniego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w kwocie  921 508,42 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D 
w Sokołowsku Długość odcinka: 1,440 km. Wartość zadania 1 143 057,45 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 907 010,48 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D 
w Michałkowej Długość odcinka: 1,043 km. Wartość zadania : 573 108,17 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 428 847,28 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D 
z Dziećmorowic do Zagórza Śl. Długość odcinka: 4,456 km. Wartość zadania : 1 443 158,13 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 079 434,80 zł.
 • Gostków – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Długość odcinka – 0,550 km.

Zmodernizowano 21,647 km dróg powiatowych na łączną kwotę 3 427 424,21 zł

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Boguszów-Gorce:

 • ul. Żeromskiego - długoś odcinka: 1,8km
 • ul. Kosynierów - długość odcinka: 1,48km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Mieroszów:

 • Łączna / Chełmsko Śląskie - długość odcinka: 1,293km
 • Nowe Siodło - długość odcinka: 1km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Walim:

 • Niedziewiedzica - długość odcinka: 2,1km
 • Olszyniec - długość odcinka: 2,85km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Głuszyca:

 • Kolce Sierpnica - długość odcinka: 2km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Stare Bogaczowice:

 • Cieszów Dolny - długość odcinka: 0,4km
 • Cieszów - Świebodzice - długość odcinka: 0,81km
 • Przyczółek - Wrony - długość odcinka: 0,55km
 • Gostków - Pustelnik - długość odcinka: 1,6km
 • Gostków - Jaczków - długość odcinka: 1km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Czarny Bór:

 • Witków - długość odcinka: 1,14km
 • Gostków - Jaczków - długość odcinka: 1km
 • Grzędy - Krzeszów - długość odcinka: 2,61km

IMAG2389

Ścinka poboczy – w sumie 65 km 367 metrów 
w miejscowościach Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice, Boguszów-Gorce, Czarny Bór. Wartość inwestycji 90 000 zł.

Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. 7 564 metry w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice 
i Boguszów Gorce. Wartość zadania: 100 000,00 zł

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zamontowano bariery energochłonne 1077 metrów w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Stare Bogaczowice. Wartość inwestycji: 85 841,20 zł

Wybudowano 500m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 3464D w Starych Bogaczowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.

Wybudowano 545m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 2882D w Dziećmorowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.

Wykonano nowe perony z kostki granitowej 
na przystankach w pasie dróg powiatowych.

Wyremontowano dwa obiekty mostowe: 
w Kolcach (gmina Głuszyca) 
i w Jaczkowie (gmina Czarny Bór). Wartość inwestycji 1 329 122 zł.

IMG 1132

Inwestycje w placówkach i szkołach, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym. Wartość inwestycji : 876 774 zł:

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie:

 • Modernizacja pomieszczeń - Wartość zadania: 130 009,02 zł.
 • Przebudowa placu przed budynkiem - Wartość zadania: 30 750,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:
Wymiana rynien -koszt inwestycji: 49 723,93zł.

 • Remont kapitalny kuchni: 130 000 zł.

Modernizacja budynku Domu Dziecka przy 
ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju. 

 • Koszt inwestycji: 36 831,84 zł.

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:

 • Wykonanie odwodnienia budynku internatu - koszt inwestycji: 36 065,03 zł.
 • Modernizacja stołówki w budynku internatu - koszt inwestycji: 13 576,08 zł.
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 
internatu etap I - zadanie zakończone.
Wartość zadania: 30 114,60 zł.
 • Budowa garażu/wiaty - koszt inwestycji: 8 150,00zł. 

 • Montaż ogrodzenia: 25 000 zł.
 • Montaż siłowni zewnętrznej: 16 945zł.

inwestycje2016zew mini

inwestycje2016wew mini

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500