Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

VI Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej przed nami!

Data opublikowania: .

Już 4 września odbędzie się VI Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej! Uczestnicy zmierzą się z dystansem 3 lub 5 kilometrów urokliwych szlaków turystycznych Gór Suchych. Start i meta przy Pensjonacie „Leśne Źródło” w Sokołowsku. Zapraszamy!

 

 

REGULAMIN VI FESTIWAL NORDIC WALKING ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ 4 WRZEŚNIA 2016, SOKOŁOWSKO, LEŚNE ŹRÓDŁO

I.       ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY

1.   Organizatorem VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej jest Powiat Wałbrzyski.

2.   Współorganizatorami VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej są:

1)   Towarzystwo Rozwoju Sokołowska,

2)  Sołectwo Sokołowsko.

II.       TERMIN i MIEJSCE

1.   VI Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej odbędzie się 04.09.2016 roku.

2.   Start imprezy: godzina 10:30 przy Pensjonacie Leśne Źródło.

III.       ZGŁOSZENIA i UCZESTNICTWO

1.   Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w dniu imprezy od godziny 10:30 do 11:45 w Biurze Zawodów.

2.   Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Zawodów.

3.   Każdy uczestnik podczas rejestracji musi posiadać dowód tożsamości.

4.   W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego do startu w imprezie.

5.   Każdy uczestnik V IFestiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej otrzyma:

1)   bon żywieniowy (kiełbasa z grilla, pieczywo, woda mineralna),

2)   numer startowy,

3)   medal.

6.   Każdy uczestnik, na podstawie posiadanego numeru startowego bierze udział w losowaniu nagród.

7.   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do zaleceń obsługi imprezy.

8.   Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej.

IV.       TRASY i KATEGORIE WIEKOWE

1.   Podczas VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej uczestnicy będą startować na dwóch dystansach 3 i 5 km.

2.   Trasa marszu biegnie przez tereny Sokołowska, w zakresie wysokości od 600 do 684 m n.p.m. przez drogi asfaltowe, polne i łąki. Przebieg tras i ich profile wysokościowe dostępne będą na stronie internetowej Organizatora i Towarzystwa Rozwoju Sokołowska: www.powiat.walbrzych.pl, www.sokolowsko.pl.

V.         MEDALE

1.   Każdy uczestnik marszu, posiadający numer startowy otrzymuje pamiątkowy medal.

VI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   VI Festiwal Nordic Walking jest imprezą rekreacyjną.

2.   Podczas imprezy obowiązują przepisy techniki marszu ustanowione przez Polską Federację Nordic Walking.

3.   Organizator zapewnia opiekę medyczną.

4.   Podczas marszu każdy uczestnik musi mieć przymocowany numer startowy w widocznym miejscu.

7.   Marsz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

8.   Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

9.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.

10.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500