Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Data opublikowania: .

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne organizaowany przez Starostwo Powiatowe  w Wałbrzychu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Regulamin konkursu

„Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne

W Powiecie Wałbrzyskim”

 

§ I. Postanowienia ogólne

Pkt. 1. 1. Podstawowym celem konkursu jest:

 • Wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącym dodatkowy dochód
 • Promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych,
 • Podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej

 

Pkt. 1. 2. Przedmiotem oceny gospodarstw agroturystycznych biorących udział są następujące kryteria:

 • Jakość świadczonych usług,
 • Standard gospodarstwa (estetyka otoczenia, higiena wyżywienia i pomieszczeń, wyposażenie gospodarstwa itp.)
 • Szczególne atrakcje związane z gospodarstwem rolnym i okolicą (zajęcia sportowe
  i rekreacyjne)
 • Aktywność gospodarza w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej.

Pkt. 1. 3. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przy udziale Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowego Zespołu Doradców w Wałbrzychu.

§ II. Podstawowe warunki udziału w konkursie

Pkt. 2. 1. W konkursie uczestniczą właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz oferenci w ramach turystyki wiejskiej.

Pkt 2. 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (druk
w załączniku do niniejszego regulaminu) do DODR – z dopiskiem do Pani D. Szczęśniak

Pkt 2. 3. Do konkursu mogą przystąpić laureaci ubiegłorocznej edycji pod warunkiem przeprowadzenia istotnych zmian modernizacyjnych/remontowych w gospodarstwie.

Pkt 2. 4. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 20 lipca 2016 roku.

Pkt. 2. 5. Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 8 gospodarstw. Maksymalna liczba zgłoszonych gospodarstw to 13.

 

§ III. Organizacja i przebieg konkursu

Pkt. 3. 1. Konkurs jest jednoetapowy.

Pkt. 3. 2. Oceny zgłoszonych gospodarstw agroturystycznych oraz wyłonienia laureatów
po przeprowadzonej w lipcu wizji w gospodarstwach agroturystycznych dokona Powiatowa Komisja Konkursowa powołana zarządzenie Starosty Wałbrzyskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia uczestników przez Powiatowy Zespół Doradców.

Pkt. 3. 3. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2016 roku.

Pkt. 3. 4. Zwycięzcom i uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody Starosty
w formie bonów pieniężnych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500