Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Nowa osnowa geodezyjna w gminie Walim

Data opublikowania: .

Obraz mapy z naniesionymi punktami GPS

Powiat Wałbrzyski decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymał dotację w kwocie 100.000 zł na; Gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Walim.

 

Zadanie to polega konkretnie na wyznaczeniu nowych punktów pomiarów geodezyjnych umożliwiających wykorzystanie systemu GPS do obliczeń . Wszystkie dane zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu . Umożliwi to szybszą realizację pomiarów geodezyjnych, pełen nadzór nad pomiarami wykonywanymi przez geodetów w terenie oraz pozwoli na szybszą realizację prowadzonych spraw. Z powodzeniem można powiedzieć że po wdrożeniu projektu osnowa geodezyjna na terenie gminy Walim będzie jedną z najnowocześniejszych w regionie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500