Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Wspólny plan działania- jak zwiększyć bezpieczeństwo w Powiatach...

Data opublikowania: .

Dzisiaj, 9 lutego 2016r. w siedzibie KMP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia tzw. Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako element zarządzania bezpieczeństwem publicznym w oparciu o współpracę z instytucjami i społeczeństwem.
 
„Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów. W tworzeniu tej mapy musimy brać pod uwagę również nowe czynniki zagrażające mu, które już pojawiają się w naszej codzienności. Jednym z nich mogą być napływy obcej ludności, która ma kulturowe problemy z asymilacją w społeczeństwie. Już teraz należy wziąć to pod uwagę. Istotne są także kwestie występujące od dawna, jak np. przestępstwa pospolite czy kryminalne. Jeśli można stworzyć narzędzie ułatwiające wzmocnienie bezpieczeństwa i jego odczucia wśród mieszkańców Powiatu- to oczywiście przyłożymy wszelkich starań, aby to uczynić. Wspólne, zintegrowane działania w tej kwestii, oparte o głos społeczeństwa dadzą nam możliwość odniesienia sukcesu w podjętych czynnościach.”-mówi obecny na spotkaniu Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura. Narzędzie to, pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i rodzaju występujących zagrożeń w danych miejscach i o danym rodzaju. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków. Aktualizowana wersja będzie ogólnodostępna w internecie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500