Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Data opublikowania: .

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz świetlic terapeutycznych funkcjonujących na terenie powiatu wałbrzyskiego, do uczestnictwa w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Zgodnie z regulaminem konkursu, podzielony on został na etapy: powiatowy, wojewódzki oraz centralny. Organizatorem pierwszego etapu jest Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu.

Prace plastyczne w ramach eliminacji powiatowych można składać do dnia 31 marca 2016 r. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, II piętro, pokój 202) lub nadsyłać we wskazanym terminie pocztą na ww. adres (z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży).

Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu, bowiem prace wykonane lub złożone niezgodnie z postanowieniami tego regulaminu nie zostaną przedstawione do oceny komisji konkursowej szczebla powiatowego.

Regulamin konkursu wraz z tabelą danych dotyczącą uczestnika konkursu, dostępne są pod adresem http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Oglaszamy-XVIII-edycje-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-20152016/idn:35795

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500