Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

KONSULTACJE - program współpracy 2016

Data opublikowania: .

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W SPRAWIE
uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.) działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

  1. 1)elektronicznej - uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl do 25 września 2015 roku;
  2. 2)bezpośredniej - uwagi można zgłaszać osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pok. 205, w godzinach pracy urzędu, do 25 września 2015 roku;

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (do pobrania).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawieuchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.). (do pobrania).

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.). (do pobrania).

Ankieta dot. zadań priorytetowych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku. (do pobrania).

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500