Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Inwestycje prowadzone przez Powiat wałbrzyski w I półroczu 2015 r.

Data opublikowania: .

 

Inwestycje drogowe w pierwszym półroczu 2015r., w Powiecie wałbrzyskim przekroczyły kwotę 6 mln. złotych. W swoim programie inwestycyjnym Zarząd Powiatu stawia na polepszenie stanu infrastruktury drogowej, a jest nad czym pracować. "Łącznie Powiat wałbrzyski  zarządza 188, 3  km dróg. Większość z nich  jest w stanie złym lub dostatecznym" - mówi Pan Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta Powiatu wałbrzyskiego. - "dodatkowym utrudnieniem jest podgórskie położenie powiatu. Nad potokami i rzekami biegnie aż 85 obiektów mostowych oraz ponad 500 przepustów drogowych. Ich stan techniczny również pozostawia wiele do życzenia. Są to obiekty wybudowane jeszcze przed 1945r."- dodaje Wicestarosta. W obecnym roku  przebudowie i modernizacji poddane zostanie  13,7 km dróg w gminie Walim, Głuszycy, Boguszowie Gorcach, Mieroszowie, Czarnym Borze i Starych Bogaczowicach. Przebudowie poddane zostaną również dwa obiekty mostowe w Gostkowie oraz w Sierpnicy. Poza inwestycjami cały czas prowadzone są prace remontowo - utrzymaniowe w pasie dróg powiatowych, na które Zarząd Powiatu przeznaczył już kwotę ponad miliona złotych.   - Jak to możliwe Panie Wicestarosto, że prze 6 miesięcy udało się uzyskać takie wynik?- - Ogłaszamy przetargi bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, dzięki czemu uzyskujemy 25 % oszczędności i możemy sobie pozwolić na poszerzenie zakresu prac- mówi Pan Krzysztof Kwiatkowski. Ruszyły też prace zmierzające do modernizacji infrastruktury podległych Powiatowi wałbrzyskiemu szkół i placówek oświatowych. W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Zespole Szkół w Szczawnie zdroju toczą się prace rozbiórkowe dwóch budynków gospodarczych, które od wielu lat wymagały remontu. Stan techniczny obu obiektów nie pozwolił na modernizację i wymogiem stały się prace rozbiórkowe. W miejscu  zlikwidowanego budynku gospodarczego w Walimiu stanie nowy garaż dla pojazdu służbowego placówki, a w Szczawnie Zdroju rysują się plany budowy sali gimnastycznej, której szkoła niestety do dnia dzisiejszego nie posiada. W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu trwają również prace nad modernizacją boiska sportowego. Wymieniona zostanie nawierzchnia, zamontowany nowy, zewnętrzny osprzęt sportowy. Aby minimalizować koszty eksploatacji budynku placówka została wyposażona w nowoczesne rozwiązania grzewcze- kolektory słoneczne- modernizacji poddano instalacje c.o i c.w.u. Podobne zmiany czekają Dom Dziecka " Catharina" w Nowym Siodle. -" Ponieważ koszty eksploatacji tego budynku są ogromne, Zarząd podjął decyzję o minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Dom Dziecka przejdzie modernizację istniejącej kotłowni i instalacji grzewczej i jednocześnie wprowadzone zostanie dodatkowe źródło ciepła w postaci : pompy ciepła i kolektorów słonecznych" - wyjaśnia Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Pan Krzysztof Kwiatkowski. Rozbudowie poddana została też baza sportowa placówki. Już powstał nowy plac zabaw dla dzieci i boisko do gry w piłkę plażową. Aby poprawić estetykę otoczenia Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju przebudowie poddane zostały alejki spacerowe, zmodernizowane zostaną też ławki parkowe i dokończony będzie remont toalet uczniowskich. Wszystkie prace mają się zakończyć do 30 sierpnia. aby szkoła kolejny rok szkolny i nowych uczniów powitała z nowym standardem. W ramach porozumienia Powiatu Wałbrzyskiego z miastem Wałbrzych dotyczącym prowadzenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pod Atlantami zakupione zostały zbiory audiowizualne na kwotę 10 tyś złotych. "Kolejne zbiory na taką samą kwotę Biblioteka otrzyma we wrześniu br". - mówi Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego. Aby usprawnić pracę Starostwa Powiatowego i obsługę petentów, w Wydziale Komunikacji i Transportu zainstalowano system kolejkowy, który ma skrócić kolejki szczególnie do rejestracji pojazdów. Rozbudowie i modernizacji podana zostanie sieć komputerowa w Starostwie Powiatowym. - Jesteśmy zmuszeni dostosować urząd do wymogów stawianych instytucjom przez ustawodawcę. Wymaga się aby w XXI w. urząd był przystosowany do wymiany informacji również w postaci elektronicznej- mówi Pan Krzysztof Kwiatkowski , Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego. W ramach prowadzonej modernizacji systemu teleinformatycznego w Starostwie Zarząd Powiatu przekazał 10 komputerów do Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju. Planowane jest przekazanie jeszcze 5 zestawów komuterowych w  najbliższym czasie. W nowe samochody służbowe zostały wyposażone jednostki podległe Powiatowi wałbrzyskiemu. Zarząd Powiatu zakupił aż trzy pojazdy w tym dla Powiatowego Urzędu pracy, PCPR-u oraz jeden na potrzeby Starostwa Powiatowego. Z samochodu gospodarczego korzysta Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych w należytym stanie. Pracownicy wydziału zostali doposażeni w niezbędny sprzęt w postaci - rozdrabniacza gałęzi, pił spalinowych, kos spalinowych itp. Prace utrzymaniowe na drogach powiatowych idą pełną parą. W zakresie promocji Powiat Wałbrzyski wspólnie z WFOS wydał album promujący naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej. Albumy cieszą się ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Profesjonalne zdjęcia wykonał największy chyba miłośnik przyrody Ziemi Wałbrzyskiej Pan Krzysztof Żarkowski. Materiał promocyjny zaprezentowany został na targach turystycznych w Gdańsku i Warszawie. Liczymy, że promocja Powiatu Wałbrzyskiego na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym przyniesie rezultaty w postaci zwiększonego ruchu turystycznego w naszym regionie. Zarząd Powiatu wznowił współpracę z gminą Nechanice z Czech oraz prowadzi rozmowy zmierzające do nawiązania podobnych relacji z gminą Harkakötöny z Węgier. Owocem tych działań mają być wspólne projekty ponadnarodowe w dziedzinie turystyki, kultury i edukacji. Trwają również prace nad nową stroną internetową Powiatu wałbrzyskiego. Strona będzie dostosowana do potrzeb osób słabowidzących.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500