Trwa nabór wniosków o Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Data opublikowania: .

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zespołową, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

 Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:

 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji,
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej,
 3. edukacji kulturalnej,
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem,
 5. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. instytucje kultury,
 3. szkoły wyższe,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki,
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana,
 3. uzasadnienie wniosku,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, nagrody zespołowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r.

Kontakt:

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty - Pan Rafał Wiernicki tel. 74 84 60 627.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500