Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Data opublikowania: .

Z okazji Dnia Pielęgniarek i Pielęgniarzy wyrazy szacunku i uznania dla szlachetnych postaw moralnych i poświęcenia na rzecz drugiego człowieka przekazuje Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

W imieniu własnym oraz w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego pragnę złożyć na ręce Pani Marii Pałeczki – Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podziękowania za trud w umacnianiu zdrowia i w ratowaniu życia pacjentów. Szczególne słowa uznania kieruję do tych z Państwa, którzy pełnią swoje obowiązki w oddziałach zakaźnych, czy miejscach nowych, oddelegowanych wezwaniem pracy, często okupionym dodatkowym stresem i rozłąką z najbliższymi.

Życzę Wam szybkiego oraz szczęśliwego powrotu do normalności, Waszych domówi i rodzin. Na szczęście – Jesteście. Dziękujemy.

 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale, zwanej w wiktoriańskiej Anglii „Damą z Lampą” i jest dniem poświęconym wszystkim tym, których powołaniem jest wspieranie drugiego człowieka w czasie choroby, cierpienia i bólu.

 W tym roku, nie tylko z racji szczególnej rocznicy – 200-lecia urodzin Nightingale i uznania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) roku 2020 – Rokiem Pielęgniarki i Położnej, święto opieki medycznej przyszło obchodzić w wyjątkowych okolicznościach.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500