Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

PUP ogłosił nabór kolejnych wniosków na wsparcie przedsiębiorców

Data opublikowania: .

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uruchamia kolejne elementy wsparcia przedsiębiorców z powiatu wałbrzyskiego. Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenia działalności przez przedsiębiorców samozatrudnionych można składać do 4 maja.

PUP w Wałbrzychu udziela już pożyczek mikroprzedsiębiorcom, natomiast 21 kwietnia rusza nabór wniosków na wsparcie w zakresie:

✅ udzielenia dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

✅ udzielenia dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wnioski można składać w terminie od 21 kwietnia do 4 maja poprzez:

✅ portal www.praca.gov.pl przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,

✅ listownie - przesyłając na adres Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B

✅ lub zostawiając w skrzynce oddawczej Urzędu mieszczącej się w wejściu głównym do budynku, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane. 

- Jednocześnie przypominamy, że w związku z realizacją tarczy antykryzysowej można składać wnioski na udzielanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Do 16 kwietnia do naszego urzędu wpłynęło 495 takich wniosków. Wspieramy naszych przedsiębiorców w zakresie uzyskania tego wsparcia i sukcesywnie wypłacamy pożyczki. Do tej pory wypłaciliśmy blisko 170 pożyczek. Pieniądze dla przedsiębiorców z powiatu wałbrzyskiego są zabezpieczone, a nabór jest ciągły - mówi Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

- Drodzy Państwo, Szanowni Przedsiębiorcy – trwająca pandemia wpłynie na kondycję wszystkich gałęzi gospodarki. Korzystajcie aktywnie ze wszystkich dostępnych narzędzi po to by minimalizować straty, chronić siebie i pracowników i nie dopuścić do utraty płynności. Samorząd i urząd pracy jest w gotowości do pomocy, a pieniędzy nie zabraknie. Kwota 5 tys. złotych nie rozwiąże wszystkich problemów, jednak pozwoli uspokoić sytuację i zebrać siły do kolejnych działańzachęca Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Wałbrzyski    

 

Przypomnijmy, że na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało środki na wsparcie przedsiębiorców z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego w związku z pandemią koronawirusa. Zadania pomocowe realizowane są w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota wsparcia to 20 mln zł.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie internetowej urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl TARCZA ANTYKRYZYSOWA. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 84 07 365

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500