Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. (2)

Data opublikowania: .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

 

 

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium spełniał poniższe kryteria:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia

kultury fizycznej mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego;

2) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki

sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:

a) zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Uniwersjady,

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub

b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,

lub

c) został objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,

Mistrzostw Świata czy Europy opracowanym przez właściwy polski związek sportowy

i zobowiązał się do jego realizacji i udziału w tych zawodach, lub

d) jest członkiem kadry narodowej.

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić mające siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego: kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej.

Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego

1) Najlepszy Młody Sportowiec – junior,

2) Najlepszy Sportowiec – senior

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,

4) Najlepszy Trener,

5) Najlepszy Działacz Sportowy.

Wniosek o przyznanie nagrody, składa klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej które posiada swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500