Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”- etap regionalny

Data opublikowania: .

Zakończono XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”- etap regionalny.

 

Podstawowym celem tego konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wśród rolników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do konkursu na terenie działania PT KRUS w Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnicy oraz Ząbkowic Śląskich przystąpiło 21 rolników, którzy dokonali na terenie swoich gospodarstw różnego rodzaju usprawnień i inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę 19 gospodarstw (2 gospodarstwa zrezygnowały w trakcie trwania konkursu). Przy ocenie komisja brała pod uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa; ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych; stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej; przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych; estetykę gospodarstw; zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zwycięzcami  konkursu na etapie regionalnym są: I miejsce Sylwia i Krzysztof Ostrowscy z Marianówka (gmina Dzierżoniów), II miejsce Jarosław Korman ze Śremu (gmina Kamieniec Ząbkowicki), III miejsce Grzegorz Miluk z Międzylesia (gmina Międzylesie). Ponadto Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia dla: Ireny Uchmanowicz ze Starych Bogaczowic ( gmina Stare Bogaczowice), Agnieszki i Ireneusza Chwieśko z Czerwieńczyc (gmina Nowa Ruda), Władysława Pawlaka z Sokolca (gmina Nowa Ruda), Danuty i Tadeusza Radzik z Czerwieńczyc ( gmina Nowa Ruda) oraz Mirosława Zawady z Ząbkowic Śląskich (gmina Ząbkowice Śląskie), Kazimierza Kunickiego z Pławnicy (gmina Bystrzyca Kłodzka), Zenona Dziechciaronka ze Święcka (gmina Kłodzko).

W dniu 5 czerwca br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, podczas którego zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe z rąk Pani Iwony Frankowskiej WiceStarosty Powiatu Wałbrzyskiego, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Starostę Wałbrzyskiego, Starostę Dzierżoniowskiego, Starostę Świdnickiego, Gminę Strzegom, Kamieniec Ząbkowicki, Dzierżoniów, Międzylesie, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Czarny Bór, Walim, Jaworzyna Śląska, Hotel&Restauracja „Maria” w Wałbrzychu, Dolnośląską Izbę Rolniczą, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 Wszystkim uczestnikom - Serdecznie Gratulujemy!!!

DSC00193sr

DSC00207sr

DSC00212sr

DSC00220sr


 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500