Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Data opublikowania: .

Od 5 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu po raz kolejny będzie organizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego skierowanego do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu całego powiatu wałbrzyskiego.

 

Program ma charakter integracyjny. Skierowany jest do osób:

 • pełnoletnich, zarówno kobiet i mężczyzn,
 • które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań
  korekcyjno – edukacyjnych, bądź zostaną zgłoszone do uczestnictwa przez różne służby i instytucje m.in. ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskie, zespoły interdyscyplinarne, policję, organizacje pozarządowe,
 • które stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne będą stanowić uzupełnienie i pogłębienie podstawowej terapii,
 • które skazane zostały za czyny związane ze stosowaniem przemocy
  w rodzinie lub sąd warunkowo zawiesił im karę nakazując uczestnictwo
  w programie,
 • które uwikłane są w stosowanie przemocy wobec swoich dzieci,
 • które nie radzą sobie z kontrolowaniem, opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

Uczestniczyć w programie nie mogą osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi,
w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej
, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych.

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy (jej dynamiki, źródeł
i stereotypów wzmacniających, zachowań agresywnych, wpływu uzależnienia na zachowanie, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem czy zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i  przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy, zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji.

Program korekcyjno – edukacyjny skonstruowany jest w taki sposób, by dać jego uczestnikom możliwość osiągnięcia następujących celów:

 • powstrzymanie się przed dalszym stosowaniem przemocy
 • rozwinięcie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy
  w rodzinie,
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • zdobycie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia w ramach programu odbywają się w formie spotkań indywidualnych
i warsztatów grupowych. Prowadzą je specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

 

Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno – edukacyjnym proszone są
o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20 – 24,
celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu.

Terminarz spotkań:

 1. 5 czerwca 2019 r.
 2. 12 czerwca 2019 r.
 3. 19 czerwca 2019 r.
 4. 26 czerwca 2019 r.
 5. 3 lipca 2019 r.
 6. 10 lipca 2019 r.
 7. 17 lipca 2019 r.
 8. 24 lipca 2019 r.
 9. 31 lipca 2019 r.
 10. 7 sierpnia 2019 r.
 11. 14 sierpnia 2019 r.
 12. 21 sierpnia 2019 r.
 13. 28 sierpnia 2019 r.
 14. 4 września 2019 r.
 15. 11 września 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500