Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Budżet Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok uchwalony

Data opublikowania: .

W dniu 18.12.2018 r. podczas sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego został uchwalony budżet na 2019 r. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wszyscy koalicjanci. Uchwałę poparło 9 radnych, 6 było przeciwnych, 1 radny się wstrzymał od głosu, 1 radny był nieobecny. Budżet Powiatu Wałbrzyskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 49 907 942,47 zł, a po stronie wydatków kwotą 50 891 782,90 zł.

Wyszacowane dochody dotyczą: dochodów bieżących 47 544 262,47 zł, dochodów majątkowych 2 363 680,00 zł – z realizacji projektu pn. „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”. Wydatki na 2019 r. dotyczą: wydatków bieżących w wysokości 44 340 982,90 zł, oraz wydatków majątkowych w kwocie 6 550 800,00 zł. W zakresie inwestycji przyjęto wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej i mostowej w powiecie w kwocie 2 949 000,00 zł oraz realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w kwocie 2 780 800,00 zł. W budżecie na 2019 rok ustalono, że planowany deficyt w kwocie 983 840,43 zł oraz spłata kredytu w wysokości 1 660 000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia roku 2018 w kwocie 2 643 840,43 zł. Projekt budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

budzet powiat uchwalony

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500