Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Sprzedaż drewna kl druga - OFERTA

Data opublikowania: .

WIP.7134.7.65.2018                                                             Wałbrzych, dnia 04.12.2018r.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

            Ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna, stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Al. Wyzwolenia 20-24.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • drewno gatunku klon, o objętości ok. 37,12 m3

      Cena wywoławcza 118,80 zł/m3 (brutto)

 

            Przedmiot wystawiony do sprzedaży jest udostępniony dla zainteresowanych do obejrzenia w Boguszowie-Gorcach przy ulicy Kosynierów 1 (obok siedziby firmy Komunalnik Sp. z o.o.). Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Piotr Kamyczek           tel. 74 84 60 638.

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz oferty.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, pokój nr 21, Al. Wyzwolenia 24, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 07.12.2018 r. do godz. 1400

Koperta powinna być zaadresowana:

OFERTA

na zakup drewna gatunku klon pospolity, stanowiącego własność Powiatu Wałbrzyskiego

nie otwierać do dnia 10.12.2018 r. godz.1200

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 10.12.2018r. o godz.1200 w pokoju nr 206 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Oferta będzie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie będzie zawierać dokumentów określonych w ogłoszeniu, bądź też będą one niekompletne lub nieczytelne.

Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę.

Podpisanie umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 3, nastąpi w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.

Wygrywający zobowiązany jest do:

  • dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w ofercie w czasie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy sprzedaży
  • odebrania i wywiezienia przedmiotu sprzedaży w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania wpłaty.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, tel. 74 84 60 638.

 

/-/ Starosta Krzysztof Kwiatkowski

 

Załącznik nr 1 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500