Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2018-2023

Data opublikowania: .

W dniu 19 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2018-2023. Sesję otworzył radny senior Stanisław Skrzyniarz. Po otrzymaniu nominacji i odśpiewaniu hymnu państwowego radni złożyli ślubowanie. Do najważniejszych punktów obrad należały: wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Wałbrzyskiego, Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego oraz Członków Zarządu. Na funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu radni jednogłośnie wybrali Sylwestrę Wawrzyniak - doświadczonego samorządowca, byłą Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór. Zastępcami Przewodniczącej zostali: Adam Zdeb i Stanisław Skrzyniarz. Zgodnie z przewidywaniami Starostą Wałbrzyskim wybrany został Krzysztof Kwiatkowski - dotychczasowy wicestarosta, a na Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego radni wybrali Iwonę Frankowską. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Mirosław Potapowicz, Marek Masiuk i Piotr Pol. Tym samym władzę w Powiecie Wałbrzyskim sprawować będzie koalicja radnych KWW Ziemi Wałbrzyskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas inauguracyjnej sesji ustalono również składy poszczególnych Komisji Rady Powiatu:
1) Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu:
Adam Zdeb – przewodniczący, członkowie: Krzysztof Kwiatkowski, Iwona Frankowska, Mirosław Potapowicz, Bogusław Uchmanowicz, Piotr Pol, Stanisław Skrzyniarz, Ewa Dorosz, Ramona Bukowska, Łukasz Kazek, Leonard Górski, Bogdan Stochaj, Jolanta Woźniak
2) Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu:
Sylwestra Wawrzyniak – przewodnicząca, członkowie: Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Pol, Stanisław Skrzyniarz, Mirosław Potapowicz, Marek Masiuk, Iwona Frankowska, Ewa Dorosz, Leonard Górski, Łukasz Kazek, Jolanta Woźniak, Jarosław Buzarewicz, Kamil Orpel
3) Komisja Rewizyjna:
Bogdan Stochaj – przewodniczący, członkowie: Ramona Bukowska, Bogusław Uchmanowicz
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Leonard Górski – przewodniczący, członkowie: Bogusław Uchmanowicz, Jarosław Buzarewicz, Łukasz Kazek, Kamil Orpel
Krzysztof Kwiatkowski, nowy Starosta Wałbrzyski, podziękował za zaufanie i zapowiedział dalszą kontynuację inwestycji i działań na rzecz rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego. Wyraził także nadzieję na merytoryczną współpracę z radnymi opozycji.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500