Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zasłużeni dla Powiatu Wałbrzyskiego

Data opublikowania: .

27 września 2018 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego. W jej trakcie, na wniosek Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, radni rozszerzyli porządek obrad o dwa punkty: podjęcie uchwał o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” przewodniczącemu Józefowi Piksie i radnemu Andrzejowi Lipińskiemu. 


Starosta Jacek Cichura przedstawił uzasadnienie do podjęcia powyższych uchwał, prezentując sylwetki obu kandydatów do tytułu i ich wkład w rozwój Powiatu Wałbrzyskiego:

Józef Piksa jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 1993 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Strategiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Józef Piksa to wyjątkowa postać na arenie samorządu terytorialnego, która poprzez swoją ofiarną pracę i ponadprzeciętne zaangażowanie dla społeczności lokalnej przez 45 lat tworzyła historię naszego regionu. Od najmłodszych był działaczem sportowym w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, a także działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej i jej wieloletnim przewodniczącym.
Dzięki Jego staraniom uruchomiono największe atrakcje turystyczne Powiatu Wałbrzyskiego, takie jak Sztolnie Walimskie i Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy. 
Nadzorował i był inicjatorem wielu inwestycji w Gminie Walim, miedzy innymi: budowy gazociągu, budowy gimnazjum oraz dróg i mostów. 
Nie sposób nie wspomnieć o nowatorskiej inwestycji dla Powiatu Wałbrzyskiego jakim była budowa Domu Dziecka „Catharina”, na którą środki zostały pozyskane od prywatnego inwestora z Holandii oraz od Wojewody Dolnośląskiego. W trakcie pracy w samorządzie pełnił takie funkcje jak: starosty, wicestarosty, wójta, zastępcy burmistrza, zastępcy wójta. W obecnej kadencji pełni funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu. Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany i odznaczany.

Andrzej Lipiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest osobą, która poprzez swoją ofiarną, 28 – letnią działalność publiczną, na stałe wpisała się w historię lokalnej społeczności.
Pierwszy raz mandat zaufania otrzymał w 1990 roku, gdy został wybrany radnym do Rady Miejskiej w Mieroszowie (1990-1998). W latach 1992-1994 został wybrany na członka Zarządu Miejskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta i Gminy Mieroszów. 
Jako zasłużony działacz i społecznik w roku 1998 został wybrany do Rady Powiatu Wałbrzyskiego na czteroletnią kadencję. W tym okresie z niezwykłym zaangażowaniem pomagał wielu instytucjom i organizacjom non-profit, był również organizatorem i pomysłodawcą wielu wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno – sportowych, m.in. „Festiwal Nordic Walking w Sokołowsku.
W latach 2001-2007 pełni funkcję Prezesa Terenowego Klubu Sportowego „Biały Orzeł” w Mieroszowie. Na przełomie lat 2013-2016 był członkiem Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałbrzychu. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. 
Andrzej Lipiński jest jedyną osobą w historii Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która nieprzerwanie od pierwszych wyborów do samorządu powiatowego jest Radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego, co świadczy o niepodważalnym zaufaniu mieszkańców do jego osoby.

Tytuł “Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadaje się osobom będącym mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego oraz osobom spoza powiatu i cudzoziemcom, za wybitne zasługi dla rozwoju powiatu, służbę publiczną oraz twórczość literacką i artystyczną.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500