Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

" Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba,
  żeby mieć na stole świeży bochen chleba.
  A w każdym tkwi ziarenko zboża, okruch soli, kropla wody.
  Praca rąk człowieka i dobroć Boża".

Jego Ekscelencja Biskup Świdnicki  Ignacy Dec
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura
oraz Burmistrz Głuszycy Roman Głód
serdecznie zapraszają na Dożynki Diecezjalno - Powiatowe, które odbędą się w  Głuszycy 13 września 2015r.

„ Że Ty i ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzień, doniosła chwila
I szept nieśmiały : miły...miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie,
Tak miało być i niech tak będzie…”
                                                         Bolesław Leśmian

W sobotę 22 sierpnia 2015r. w malowniczym Kościele p.w Chrystusa Króla w Borównie w gminie Czarny Bór  jubileusz 70 –lecia pożycia małżeńskiego  obchodzili Państwo Ludwik i Anna Łatka.

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W SPRAWIE
uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.).

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500