Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Szanowni Państwo nadchodzi  fala upałów. Ostrzegamy więc mieszkańców Powiatu. Przypominamy także pracownikom i pracodawcom o zasadach postępowania podczas dużych upałów.
Ponadto informujemy, iż w przypadku typowych, normalnych warunków pracy – zgodnie z § 112 zdanie 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) – pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom wodę zdatną do picia. No images found.

31 lipca 2015r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w osobach Starosty Pana Jacka Cichury i Wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego przekazał na ręce Pani Renaty Nowickiej  zbiory audiowizualne dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki „Pod Atlantami” oraz dla obecnych przedstawicieli bibliotek z terenu Powiatu - albumy  i książkę lokalnego pisarza Krzysztofa Parfieńczyka „ Templariusz- dwa życia jedna miłość” opatrzonej autografem autora.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500