Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

 ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

 

Informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 24 oraz na stronie internetowej Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuszycy przy ul. Parkowej 9, stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 113/5 o pow. 0,2494 ha, obręb nr 1 Głuszyca,AM-5, księga wieczysta nr SW1W/00026040/9.

Działka zabudowana jest budynkiem szkoły o pow. użytkowej 1416,62 m².

Dodatkowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości można uzyskać Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, II piętro, pokój nr 230, tel. 74 84 60 545.

Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura i Wicestarosta Pan Krzysztof Kwiatkowski wręczyli dziś (16.09.2015r)uczniom Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie Zdroju Stypendia Starosty za najlepsze wyniki w nauce.

W uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki  Starosta Powiatu Wałbrzyskiego  Jacek Cichura

otrzymał od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego podziękowanie z okazji 25-lecia polskiej transformacji. 

Dyplom uznania wręczył  Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu  Teodor  Stępa.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500