Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Portret Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury

Starosta Wałbrzyski Pan Jacek Cichura właśnie otrzymał oficjalną informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu wsparcia finansowego dla Powiatu Wałbrzyskiego. Na mocy tej decyzji uzyskaliśmy promesę na 2 700 000 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016r.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

Szczegółowe informacje na temat naboru są zawarte w pliku PDF dostępnym w niniejszym linku. Pobierz

Obraz mapy z naniesionymi punktami GPS

Powiat Wałbrzyski decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymał dotację w kwocie 100.000 zł na; Gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Walim.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500