Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Zespół Uzgadniania Dokumentacji projektowej

58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 22, e-mail: zudp@powiat.walbrzych.pl

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: Małgorzata Juchniewicz

Posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wałbrzychu odbywają się w co drugą środę miesiąca od godziny 11.00 do godziny 13.00.

Przedstawiciele branż biorący udział w posiedzeniu zostają zawadomieni o terminie posiedzenia i o tematach podlegających uzgodnieniom. W przypadku przewidywanej nieobecności na posiedzeniu przedstawiciel branży proszony jest o wcześniejsze powiadomienie Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o tym, że nie będzie mógł uczesniczyć w posiedzeniu, ewentualnie wyznaczyć inny możliwy termin przybycia. Termin składania dokumentacji projektowej, która ma być uzgadniana na posiedzeniu, upływa w poniedziałek poprzedzający posiedzenie ZUDP o godzinie 15.00.

Wytworzył: SGN

Udostępnił: Magdalena Kulpińska

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500