Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego

"Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" - to projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Realizacja projektu przebiegać będzie w latach 2008 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Podstawą realizacji projektu jest Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-02-012/08-00 podpisana 7 lipca 2008 r. pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Wałbrzyskim w imieniu, którego działał PCPR.

Więcej na temat Projektu Feniks można znaleźć na stronie internetowej: www.feniks-pcpr.pl , lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – aleja Wyzwolenia 20, III piętro, pokój nr 365 lub 366, tel.: 74 66 66 317, 74 66 66 314, faks: 74 66 66 337

 

feniks logo

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500