Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Aktywność szansą na przyszłość

 

 

Okres realizacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
 Wartość projektu  ogółem: 2 939 922,38 zł
 Źródło dofinansowania  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.2
 Krótki opis projektu  Cel główny projektu: Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób (26 kobiet i 19 mężczyzn), w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie min. 4 osób prawnych (z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych), członkostwo i/lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych w ciągu 24 miesięcy.
 Kto otrzyma wsparcie  Grupa docelowa: 45 osób fizycznych (26 kobiet i 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem, w tym min. 4 osoby prawne. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, jako partner odpowiedzialny jest za rekrutację oraz doradztwo przygotowujące do utworzenia i aktywności społeczno-zawodowej w spółdzielniach socjalnych na etapie tworzenia biznesplanów, wsparcia pomostowego podstawowego i wsparcia pomostowego przedłużonego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500