Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Modernizacja kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II

Okres realizacji 2011-2014
 Źródło dofinansowania  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku
 Krótki opis projektu  Jest to projekt systemowy skierowany jest do uczniów techników i szkół zasadniczych. W projekcie bierze udział 135 szkół zawodowych z terenu województwa Dolnośląskiego. Zaplanowano 400 godzin przedmiotowych i z pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w dwóch wycieczkach zawodoznawczych i 14 praktykach u pracodawców.
 Kto otrzyma wsparcie  Projekt skierowany jest do uczniów techników i szkół zasadniczych

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500