Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: "Nowoczesna spółdzielnia socjalna” - projekt partnerski; lider – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu

Okres realizacji od 01.12.2011r. do 31.08.2013r.
 Wartość projektu  2.849.408,62 zł
 Źródło dofinansowania  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
 Krótki opis projektu  Cel główny projektu: zaktywizowanie w okresie 21 m-cy 45 os. (24Ki21M) w szczególności zagrożonych wykluczeniem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych z Dolnego Śląska poprzez członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnej oraz 6 os. prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (12 przedstawicieli, 8Ki4M) zakładających spółdzielnię socjalną.
 Kto otrzyma wsparcie  45 os. fizycznych (24Ki21M) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności zagrożonych wykluczeniem zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zamieszkałych na Dolnym Śląsku, 6 os. prawnych (12 przedstawicieli 8Ki4M, min. 4 os. zatrudnione) z Dolnego Śląska, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. PUP w Wałbrzychu jako partner odpowiedzialny jest za rekrutację oraz wsparcie merytoryczne – doradztwo.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500