Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Profesjonalny urzędnik

Okres realizacji od 01.07.2011r. do 31.12.2013r.
 Wartość projektu  1.411.966,12 zł
 Wartość dofinansowania  1.200.171,20 zł
 Wkład własny  211.794,92 zł
 Źródło dofinansowania  PO KL, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2
 Krótki opis projektu  Cel główny projektu: zapewnienie do końca XII.2013r. bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr PUP (17os.) oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów PUP w szczególności osób defaworyzowanych na rynku pracy (16os.).
 Kto otrzyma wsparcie  33 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500