Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Przeciw bezrobociu

Okres realizacji od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.
 Wartość projektu  ogółem: 40 505 300,00 zł w tym w 2013 r.: 8 788 800,00 zł
 Źródło dofinansowania  PO KL, Priorytet VI, Działania 6.1., Poddziałania 6.1.3.
 Krótki opis projektu  Cel główny projektu w roku 2013: Podniesienie do końca XII 2013r. aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia (samozatrudnienia) 739 osób, w tym 445 kobiet (K) i 294 mężczyzn (M), tj. min. 60% K zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, mieszkańców/nek m. Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego.
 Kto otrzyma wsparcie  Ogółem w latach 2008-2013 planuje się objąć wsparciem w ramach projektu 5 968 osób bezrobotnych. Grupę docelową w roku 2013 stanowi: 739 osób bezrobotnych (445 kobiet i 294 mężczyzn), w tym co najmniej: 25% to osoby w wieku 50-64 lata (185 osób – 111 kobiet i 74 mężczyzn), 8,9% to osoby niepełnosprawne (66 osób – 40 kobiet i 26 mężczyzn), 50% to osoby w wieku 15-30 lat (370 osób – 223 kobiety i 147 mężczyzn, w tym 142 osoby – 86 kobiet i 56 mężczyzn w wieku 15-24 lata). Ponadto 118 osób (71 kobiet i 47 mężczyzn) nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych, 81 osób (49 kobiet i 32 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych i 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500