Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Informacja o zamówieniu, wykonaniu i opłatach za najczęściej zamawiane materiały z operatu ewidencji gruntów

Zamówienie na materiały składa się na druku (do pobrania w zakładce obsługa interesantów lub w pokoju 55) zgodnie z wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917). Przy odbiorze, w przypadku, gdy zleceniodawca nie jest właścicielem nieruchomości przedstawia odpowiednie pełnomocnictwo lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem (opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł na konto Urzędu Miasta w Wałbrzychu nr 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098). Wszystkie zamówione dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydawane są za okazaniem dowodu wpłaty.

Opłaty

Opłaty za zamówione materiały naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 897). Opłaty można dokonywać na podane niżej konto lub osobiście w kasie banku w bramie nr 24.

Nr rachunku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu: Getin Noble Bank SA 85 1560 0013 2242 2159 5745 0005

Wytworzył: SGN

Udostępnił: Magdalena Kulpińska

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500