Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Jerzy Siatkowski

Pan Jerzy Siatkowski

UCHWAŁA NR V/43/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pana Jerzego Siatkowskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595) oraz § 60 i § 61 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego, Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Jerzemu Siatkowskiemu za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji Powiatu Wałbrzyskiego
w działalności lotniczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Jerzy Siatkowski pilot, modelarz, sędzia modelarstwa lotniczego, prezes Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej urodził się we Francji. Jego rodowód uniemożliwił mu edukację w oficerskiej szkole lotniczej. Nie zahamowało to jednak marzeń Pana Jerzego o lataniu. Już w wieku siedmiu lat był modelarzem. Równocześnie rozpoczął pierwsze szkolenie lotnicze pod kierunkiem Karola Gawory. W wieku 18 lat zaczął latać szybowcami.

Na uwagę zasługuje praca Pana Jerzego z młodzieżą. W 1967 roku utworzył ośrodek afiliowany w Jeleniej Górze, z siedzibą w kopalni Thorez w Wałbrzychu, w którym został kierownikiem. Swoją pasją do latania i modelarstwa zarażał młodzież. Założył pracownię modelarską w świetlicy oraz w dwóch placówkach górniczych kulturalnych. Organizował także zawody lotniarskie.

Pan Jerzy Siatkowski systematycznie realizował także plan wskrzeszenia wałbrzyskiego Aeroklubu. Organizował sejmiki lotniowe, na których pracowano nad utworzeniem przepisów lotniowych w Polsce. Sejmik zaowocował inicjatywą
zmiany w systemie prawnym, do tej pory bowiem kwestie związane z przepisami lotniowymi były nieusankcjonowane.

Dzięki staraniom Pana Jerzego Siatkowskiego 28 maja 1983 r. powstał Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej. Na początku liczył on 20 członków. Dziś zrzeszonych miłośników lotnictwa jest już 150 i z każdym dniem przybywa kolejnych. Obecnie Aeroklub dysponuje 4 szybowcami i 1 samolotem dyspozycyjnym. Oprócz tego członkowie posiadają 2 prywatne szybowce, lotnie, motolotnie i paralotnie. Aeroklub od 20 lat stara się także o powstanie własnego lotniska w Świebodzicach. Cel ten wydaje się już osiągnięty, gdyż zadanie to zostało zapisane w Strategii Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jako zadanie do realizacji ze środków unijnych.

Pan Jerzy Siatkowski jest także pomysłodawcą powstania pierwszego w Polsce „Muzeum Modelarstwa i Lotnictwa w Miniaturze”, które znajduje się w Szczawnie-Zdroju. Placówka współpracuje ze szczawieńskimi szkołami, gdzie uczniowie odbywają lekcje techniki i poznają tajniki modelarstwa. Jest to możliwe dzięki przygotowanej wystawie eksponatów modelarskich, pracowni modelarstwa lotniczego, dokumentacji oraz oprzyrządowaniu do budowy modeli.

W muzeum znajduje się także sala audiowizualna, w której znajduje się profesjonalny symulator lotów z prawdziwym oprogramowaniem lotniczym.

W jednym z pomieszczeń zwiedzający mogą podziwiać trofea pomysłodawcy muzeum oraz publikacje o tematyce lotniczej. Wśród wielu cennych eksponatów znajduje się miniaturowy model amerykańskiej rakiety, która potrafi nie tylko wystartować, ale też bezpiecznie powrócić na Ziemię.

Muzeum o którym mowa, powstało głównie w oparciu o prywatne zbiory Pana Jerzego Siatkowskiego, które on sam gromadzi od 50 lat. Pomysł utworzenia muzeum przyczynił się także do powstania działającego w Szczawnie-Zdroju Miejskiego Klubu Lotniczego im. Dywizjonów Polskich - klubu modelarskiego, który działa przy Publicznym Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju od 2009 r.

Pan Jerzy Siatkowski jest także pomysłodawcą programu wdrażanego w kontakcie
z młodzieżą szkolną, polegającego na „odrywaniu dzieci od domowego komputera”. Program polega na nauce latania modelami zdalnie sterowanymi na łonie natury
i alternatywnego posługiwania się komputerem, np. na łące czy boisku - bo takim komputerem jest dziś profesjonalna aparatura do zdalnego sterowania modelami.

W tym roku odbywają się obchody 30-lecia Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej oraz 50-lecia działalności Jerzego Siatkowskiego. Obchody odbywają się pod Mecenatem Honorowym wielu znamienitych osobistości, m.in. gen. Mirosława Hermaszewskiego - pilota, kosmonauty, Wiktora Wiśniowieckiego, dyrektora Instytutu Lotnictwa, Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz mecenatem redakcji „Skrzydlata Polska” i „Przeglądu Lotniczego”. Bogaty program jubileuszy zainicjowała 27 marca wystawa fotograficzna w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, relacjonująca działalność Aeroklubu.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Jerzego Siatkowskiego jest w pełni uzasadnione, gdyż swoimi osiągnięciami w szczególny sposób wnosi wkład w rozwój kultury, a tym samym promocję Powiatu Wałbrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500