Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Pan Stanisław Michalik

Pan Stanisław Michalik

UCHWAŁA NR IV/28/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Stanisława Michalika .

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 60 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego , Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Panu Stanisławowi Michalikowi za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu wałbrzyskiego w dziedzinie kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Stanisław Michalik, z zawodu nauczyciel, historyk i polonista, urodzony 20 lutego 1939 r. w Starym Sączu, burmistrz Gminy Głuszyca w latach 1994 - 1998, Radny i etatowy Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w okresie od 1998 r. do 2002 r., obecnie zajmuje się m. in. publikacją książek i artykułów promujących nie tylko gminę Głuszyca, ale i Powiat Wałbrzyski. Jego publikacje pozwalają poznać barwną historię i bogatą kulturę regionu zarówno z czasów przed jak i powojennych.

Jest autorem m. in. takich publikacji:

• Historia mojego miasta Głuszyca - 2002 r.,

• Niezwykłości Osówki - 2005 r.,

• Impresje Walimskie na 700 - lecie - 2005 r.,

• Głuszyca dawniej i dziś, album (współautorzy: Grzegorz Czepil, Leopold Krysiński) - 2006 r.;

• Głuszyckie kontemplacje, Czterdzieści opowieści o Głuszycy i okolicy - 2011 r.;

• U źródeł Charlotty. Ciekawostki z historii i współczesności Jedliny - Zdroju - 2012 r.

Jedną z bardziej znanych książek jego autorstwa jest publikacja pn. "Głuszyckie kontemplacje. Czterdzieści opowieści o Głuszycy i okolicy", zawierająca nie tylko zbiór opowieści z różnych okresów historii rejonu Głuszycy, ale też dużą ilość fotografii z okresu przedwojennego, pozwalających na dostrzeżenie jakim zmianom uległ region na przestrzeni dziesięcioleci. Poznajemy z nim Dolny Śląsk pod różnym względem, z różnych stron. Wędrujemy po górach, odkrywamy zapomniane miejsca i zabytki, przypominając sobie dzieje tej ziemi. Czytamy o aktualnym życiu dużych i małych miejscowości. Autor przekonuje, że Ziemia Wałbrzyska jest piękna, należy tu przyjechać, zwiedzić. Wiemy, gdzie przenocować, gdzie smacznie się posilić. Dzięki informacjom przekazywanym przez Pana Michalika mamy ochotę osobiście poznać ludzi kultury: poetów, malarzy, muzyków, animatorów kultury, bowiem Pan Michalik ma oczy otwarte, a przede wszystkim serce, bo umie docenić każdy trud twórczy. Pisze o tym wszystkim
z prawdziwym talentem literackim, językiem żywym, barwnym, dodając dla zachęty poczucie humoru. Pan Michalik jest doskonałym znawcą historii, geografii, przyrody, literatury..nie sposób wymienić wszystkiego. Pisze świetnym, lekkim stylem, starając się zaciekawić czytelnika. Jest także p asjonatem propagowania kultury, a czytelnictwa przede wszystkim.

Prowadzi również działalność publicystyczną:

• jako Członek Powiatu Wałbrzyskiego zajmujący się m. in. sprawami kultury - główny organizator dwóch edycji Forum Kultury Miasta i Powiatu Wałbrzyskiego w latach 2000 i 2001, członek Redakcji Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego, współpracujący z lokalną prasą - Tygodnikiem Wałbrzyskim i Nowymi Wiadomościami Wałbrzyskimi;

• inicjator i redaktor naczelny lokalnej gazety "Głos Głuszycy" ,Samorządowego Biuletynu Informacyjnego wydawanego raz w miesiącu od IV 2007 do IV 2011 r.;

• stały komentator wałbrzyskiej rozgłośni Radia "Złote Przeboje" promujący region wałbrzyski, jego walory turystyczno - krajoznawcze, kulturalne
i historyczne, od połowy 2009 r. do chwili obecnej;

• autor poczytnego blogu internetowego "Tu jest mój dom" poświęconego promocji turystycznej, kulturalnej i historycznej Głuszycy oraz całej ziemi wałbrzyskiej;

• laureat konkursu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w roku 2012 pod hasłem: "Moja pierwsza praca zawodowa - wspomnienia dolnośląskich seniorów" - tytuł pracy konkursowej: "Podróż sentymentalna" ;

• autor licznych artykułów na wałbrzyskich portalach internetowych "Twoje Sudety", "Nasz Wałbrzych", na portalu Zamek "Książ", a także kilku wydawnictwach popularno - naukowych, jak np. "Wielcy Twórcy Gór Sowich", "Dziedzictwo kultury technicznej Gór Sowich".

Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie blogu pod nazwą "Tu jest mój dom", powstałego w wyniku konkursu pt. "Region z książką, internetem i tajemnicą w tle" ogłoszonego przez Centrum Kultury - Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Blog ten jest olbrzymią promocją dla Powiatu Wałbrzyskiego, gdyż prezentuje historie regionu w ciekawy i przystępny sposób, zawiera między innymi historie gminy Głuszyca spisaną przez Pana Michalika. Za swoją działalność został on uznany za laureata pierwszej edycji konkursu ("Blog Day 2011" ) organizowanego przez Gazetę Wyborczą. Czteroosobowe jury, oceniając blogi, brało pod uwagę wartość bloga, jego styl, język, sposób przedstawiania tematu, układ graficzny i dokumentację zdjęciową. Gazeta Wyborcza stwierdziła, że wpisy "czyta się z dużą przyjemnością. Bloger opisuje okolicę, w której wychowywał się i mieszka od lat. Dużo o niej wie i chętnie dowiaduje się więcej. Znajdujemy tam sporo zdjęć, ciekawostek, porad, gdzie warto się wybrać, a przede wszystkim autentycznej pasji Blogera, z jaką zabrał się do tworzenia swojego internetowego dziennika". Głuszyca zawdzięcza mu wiele, miedzy innymi powstanie tajemniczego Miasta - Osówki, które odwiedzają dziś turyści z całej Polski, a także ze świata. Zwiedzając Podziemne Miasto "Osówka" odnajdujemy jedno z miejsc martyrologii, miejsce zagadkowe do dziś i niespotykane muzeum.

Pan Stanisław Michalik to także osoba zajmująca się działalnością społeczno - kulturalną:

• założyciel Stowarzyszenia "Pomoc Dziecku" w1996 r. w Głuszycy, zdobywcy w 1997 r. 2 - go miejsca w kraju w konkursie "Dziecko w gminie - zdrowe odżywianie", zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Późniejszy Prezes tego Stowarzyszenia w latach 2004 - 2008;

• inicjator wydania dwóch tomików wierszy Marka Juszczaka, "Łowienie czasu" (2004) i "Świadomość podświadomości" (2006), autor wstępów do tomików;

• główny organizator corocznych spotkań z poezją (wiosennych, jesiennych), w Centrum Kultury MBP w Głuszycy, w szkołach i innych placówkach w gminie z udziałem poetów piszących wiersze o Głuszycy (m. in.: Romany Więczaszek, Marka Juszczaka).

Biorąc powyższe pod uwagę, w pełni uzasadnione jest przyznanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Pana Stanisława Michalika, który swoimi osiągnięciami i zaangażowaniem, w szczególny sposób wnosi wkład w rozwój kultury, a tym samym promocję Powiatu Wałbrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500